Đây là trang web chính thức và duy nhất, chúng tôi không sử dụng thông qua bên thứ 3.
Anti hoạt động từ cả 2 phía Client và Server. Chúng tôi nói không với anti chỉ làm ở phía client.
Hiện nay đang có một số thành phần mạo danh chúng tôi để đi lừa đảo và làm những việc ảnh hưởng đến úy tín của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ sử dụng Skype và Telegram để liên lạc, không dùng facebook hay bất kì kênh mạng xã hội nào khác.

Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết!

Live Support

24 hours | 7 days a week | 365 days a year    Live Technical Support

Specializes in providing high quality game online services

Connact US

Back to Top
x
Telegram
Skype
Liên Hệ