Đây là trang web chính thức và duy nhất, chúng tôi không sử dụng thông qua bên thứ 3.
Anti hoạt động từ cả 2 phía Client và Server. Chúng tôi nói không với anti chỉ làm ở phía client.
Hiện nay đang có một số thành phần mạo danh chúng tôi để đi lừa đảo và làm những việc ảnh hưởng đến úy tín của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ sử dụng Skype và Telegram để liên lạc, không dùng facebook hay bất kì kênh mạng xã hội nào khác.

Bạn muốn đại lý anti? Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết!

Thông Tin Liên Hệ
  • Anti JX1

   Linux 6.0

  • Anti dump client và server
  • Hỗ trợ 13 phái (Sắp ra mắt)
  • Hiển thị phái khi party (kèm thanh máu) (Sắp ra mắt)
  • Giới hạn cấp độ
  • Vòng quay may mắn
  • Chức năng ẩn/hiện mặt nạ, phi phong ở F3
  • Hiển thị thông tin khi giao dịch
  • Bày bán bằng xu và các loại điểm
  • Mở khóa giới hạn vòng sáng, giới hạn NPC
  • Fix bug lực tay
  • Giới hạn thời gian chat
  • Giới hạn môn phái/IP, môn phái/PC
  • Mini buff icon
  • Giới hạn số lượng connect/IP, packet/connect
  • Giới hạn cửa sổ game/PC, game/IP
  • Tối ưu game, ít chiếm ram khi chạy
  • Reload task S3Relay không cần bảo trì
  • Chặn thực thi script từ Auto
  • Fix click chuột phải đeo nhẫn lên ô số 2 trong khung F3
  • Hỗ trợ hàm bật đồ sát mới đánh được NPC thuộc sở hữu của người chơi khác
  • Thêm option tùy chỉnh kháng tối đa của nhân vật
  • Tùy chỉnh nội công thân pháp
  • Tắt/mở tăng nội công lên lực tay
  • Fix lỗi bang hội
  • Fix xếp hạng
  • Fix lỗi mất tốc độ đánh khi sử dụng tàng hình
  • Giới hạn thành viên bang hội
  • Tắt/mở PK player lên exp skill
  • Fix các lỗi phá dis game qua chat
  • Fix lỗi phá full npc
  • Fix lỗi phá dump s3relay
  • Và nhiều tính năng khác
  • Chi Tiết
  • Anti JX2

   Ver 2014

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Fix ngự các
  • Fix bày bán
  • Fix dump di chuyển
  • Fix PvP 3v3
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Chuyển sinh 10
  • Mở khóa kinh mạch
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Multi GS reload script
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   Ver 2012

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2012
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Multi GS reload script
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   Ver 2008

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2008
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Multi GS reload script
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Chi Tiết
  • Anti JX Win
   Võ Lâm Thiên Tuyệt

  • Anti chống phá server trên nền võ lâm thiên tuyệt
  • Tùy chỉnh giới hạn số lượng thành viên bang hội
  • Liên Hệ
Back to Top
x
Telegram
Skype
Liên Hệ