Đây là trang web chính thức và duy nhất, chúng tôi không sử dụng thông qua bên thứ 3.
Anti hoạt động từ cả 2 phía Client và Server. Chúng tôi nói không với anti chỉ làm ở phía client.
Hiện nay đang có một số thành phần mạo danh chúng tôi để đi lừa đảo và làm những việc ảnh hưởng đến úy tín của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ sử dụng Skype và Telegram để liên lạc, không dùng facebook hay bất kì kênh mạng xã hội nào khác.

Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết!

  • Anti Dump JX1

   Linux 6.0

  • Anti dump client và server
  • Hỗ trợ hàm đổi phe bang hội (Đổi màu bang)
  • Phí mở cửa hàng
  • Ghi log chat room
  • Hỗ trợ xếp hạng 13 phái bằng backupdeamon (Sắp ra mắt)
  • Cập nhật whitelist giới hạn môn phái
  • Hỗ trợ hàm giải tán bang hội, thay đổi bang chủ
  • Hỗ trợ hàm lấy trạng thái pk hiện tại
  • Hiển thị xếp hạng trên đầu nhân vật
  • Tính năng lọa bỏ kháng dương và hiển thị kháng âm trên F3
  • Khóa tách vật phẩm (Sắp ra mắt)
  • Khóa mặc đồ, tháo đồ trên F3 (Sắp ra mắt)
  • Thuế bày bán bằng xu (Sắp ra mắt)
  • Thông báo giữa màn hình (Thông báo PK, thông báo TK....)
  • Tùy chỉnh số người hiển thị trong bảng thống kê (~) tống kim
  • Hỗ trợ 13 phái
  • Tính năng tách log
  • Tính năng delay đổi màu bang hội
  • Tính năng delay đổi màu party
  • Hỗ trợ phát hiện kết nối không phải của người chơi
  • Hỗ trợ phát hiện ddos làm full CPU GS
  • Fix lỗi nhấn ESC mất giao diện Party
  • Mở khóa giới hạn phi phong (ấn)
  • Hiển thị icon phái khi party (kèm thanh máu, hiển thị đủ 8 người trong cùng party)
  • Giới hạn cấp độ
  • Vòng quay may mắn
  • Chức năng ẩn/hiện mặt nạ, phi phong ở F3
  • Hiển thị thông tin khi giao dịch
  • Bày bán bằng xu và các loại điểm
  • Mở khóa giới hạn vòng sáng, giới hạn NPC
  • Fix bug lực tay
  • Giới hạn thời gian chat
  • Giới hạn môn phái/IP, môn phái/PC
  • Mini buff icon
  • Giới hạn số lượng connect/IP, packet/connect
  • Giới hạn cửa sổ game/PC, game/IP
  • Tối ưu game, ít chiếm ram khi chạy
  • Reload task S3Relay không cần bảo trì
  • Chặn thực thi script từ Auto
  • Fix click chuột phải đeo nhẫn lên ô số 2 trong khung F3
  • Hỗ trợ hàm bật đồ sát mới đánh được NPC thuộc sở hữu của người chơi khác
  • Thêm option tùy chỉnh kháng tối đa của nhân vật
  • Tùy chỉnh nội công thân pháp
  • Tắt/mở tăng nội công lên lực tay
  • Fix lỗi bang hội
  • Fix xếp hạng
  • Fix lỗi mất tốc độ đánh khi sử dụng tàng hình
  • Giới hạn thành viên bang hội
  • Tắt/mở PK player lên exp skill
  • Fix các lỗi phá dis game qua chat
  • Fix lỗi phá full npc
  • Fix lỗi phá dump s3relay
  • Và nhiều tính năng khác
  • Chi Tiết
  • AutoUpdate

   C++

  • Được viết bằng ngôn ngữ QT/C++
  • Chạy trên mọi nền tảng (Không cần cài Dotnet)
  • Tự động thêm thư mục game vào loại trừ trong Windows Defender
  • Tự động chuyển 16 bit và add DEP file game.exe
  • Tự động update chính nó khi cần update phiên bản mới
  • Tự động lấy tin tức trên trang chủ
  • Ít bị chương trình diệt virus chặn nhầm
  • Tốc độ tải file cực nhanh, có thể tải full client
  • Giao diện có sẵn hoặc thiết kế riêng
  • Hỗ trợ 24/7 nếu có lỗi
  • Chi Tiết
  • Anti JX Win
   Võ Lâm Thiên Tuyệt

  • Anti chống phá server trên nền võ lâm thiên tuyệt
  • Tùy chỉnh giới hạn số lượng thành viên bang hội
  • Fix giới hạn cửa sổ game
  • Chặn máy ảo
  • Liên Hệ
  • Anti Dump JX2

   2014

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Fix ngự các
  • Fix bày bán
  • Fix dump di chuyển
  • Fix PvP 3v3
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Chuyển sinh 10
  • Mở khóa kinh mạch
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Và nhiều tính năng khác
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   2012

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2012
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Và nhiều tính năng khác
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   2008

  • Anti dump client và server
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2008
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Multi GS reload script
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Và nhiều tính năng khác
  • Chi Tiết
Back to Top
x
Telegram
Skype
Liên Hệ